Wat heeft Trees Heirbaut met Nigel Williams?

Dit is het allereerste artikel dat verscheen over FUCK TINA. Het werd recent gepubliceerd in Dwarsbalk, het tijdschrift van ACOD-LRB Sint-Niklaas. Een interview met Trees Heirbaut, auteur van het boek.  EPOU_16_cover fucktina 15x15.indd

Dwarsbalk: Hoe kwam Nigel Williams op je pad?
Trees Heirbaut: De periode dat ik met pensioen ging kondigde de nieuwe regering een reeks asociale maatregelen aan. Ik zat op een avond samen met mijn halvetrouwboek naar tv te kijken, naar een verslag van de provinciale stakingsacties in Antwerpen. ‘Ik wil Thatcher geen tweede keer meemaken’, het waren de woorden van Nigel Williams op de vraag waarom hij als stand-upcomedian meeging naar de piketten van de stakers. We waren getriggerd en namen contact op met hem en al snel werd een nieuwe documentaire geboren en een boek.

Dwarsbalk: Het gaat over het Engeland van Thatcher?
Trees Heirbaut: De titel is ‘FUCK TINA’ en TINA staat voor There Is No Alternative. De gedachte dat de solidaire samenleving moet wijken voor de wetten van de vrije markt is de basis van dit denken, men doet alsof de vrije markt een natuurwet is, terwijl dat niet zo is. Spijtig genoeg stellen we vast dat deze ideologie 30 jaar na Thatcher meer en meer de kop opsteekt ook bij ons op het vasteland, onze politici zingen ook het lied dat het kan niet anders kan. De film en het boek tonen aan wat het gevolg is als het neoliberalisme het algemeen denkkader is geworden.

Dwarsbalk: Waarom is het belangrijk om dit aan te kaarten?
Trees Heirbaut: Mensen beseffen niet wat er boven hun hoofden hangt. In Engeland is er dikke miserie gekomen en is de armoede ongelooflijk toegenomen. Het is belangrijk om de mechanismen van dit discours te achterhalen. Het gaat in stappen en snel. We leven in een losermaatschappij. De mensen krijgen de schuld van alles. De politici zorgen voor een ideaal kader voor de ondernemers, de vakbonden zijn de hinderpalen om jobs te creëren, en die moeten aan banden worden gelegd, enz… en als je in de shit zit dan is het je eigen schuld. Je moet maar beter je best doen, meer initiatief nemen … ook als je 50 bent en afgedankt wordt of met een bedrijfssluiting te maken hebt. De solidaire samenleving brokkelt beetje bij beetje verder af.

Dwarsbalk: Wat kunnen we ons daar concreet bij voorstellen?
Trees Heirbaut: In Engeland is quasi alles geprivatiseerd. Weet je dat in Engeland mensen zelf hun tanden trekken en plombeersel in pakketten aankopen op internet, omdat ze de tandarts niet meer kunnen betalen. En het summum zijn de nulurencontracten, dat zijn contracten die geen enkele garantie op werk inhouden maar toch de mensen binden aan een werkgever die hen desgevallend op de dag zelf kan oproepen ….. totale flexibiliteit voor de werkgever en totale onzekerheid voor de werknemer, … Zoiets moeten we hier vermijden.

Dwarsbalk: En ook een boek?
Trees Heirbaut: We hadden veel interessante informatie die niet allemaal in de film kon, EPO (Thomas Blommaert) heeft ons overtuigd om een boek te schrijven. Voor het boek hebben we ook gesprekken gevoerd met verschillende personen uit de artistieke en sociale wereld: Tom Lanoye, Slonsdievanons, An Nelissen, Fikry El Azzouzi, Daniëlle Dierickx en Rudi Kennes. We verwerken fragmenten van deze gesprekken in het boek.

Dwarsbalk: Is er licht aan de horizon?
Trees Heirbaut: In de film komt het verhaal van FC United of Manchester, een nieuwe voetbalclub die is opgericht uit MU toen in 2005 Glazer, de multimiljonair de club overnam en de winst ging primeren boven het clubbelang. Deze fan owned club, waar de supporters de club bezitten stelt zich heel duidelijk op tegen het geldvoetbal. Met hun 3500 supporters maken ze van de voetbalsport terug een sociaal gebeuren van en voor de mensen onder het motto ‘making friends no millionaires’.

Dwarsbalk: Wanneer kunnen de mensen de film zien en het boek kopen?
Trees Heirbaut: Dinsdag 24 mei 2016 om 20u in De Klavers is de première. Nigel Williams zal er zijn. Die avond kan je met de inkomkaart van 4 € het boek en DVD aan 16 € kopen (normaliter 19,95). Op zondag 29 mei 2016 om 11u. voorstelling boek (geen film) in boekhandel ’t Oneindige Verhaal. Daarna is het boek te koop in de boekhandel.

Deel deze paginaShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone